Forsøk og praktisk arbeid

De fem grunnleggende ferdighetene

I dette undervisningsopplegget vil elevene jobbe med de fem ferdighetene på ulike måter

Å kunne regne: 

 • Tolke og bruke grafiske framstillinger av fangsthistorien.
 • Lage tabeller og grafiske framstillinger.
 • Behandle og sammenligne tellinger med tidligere tallmateriell og registreringer i reservatet.
 • Gjøre undersøkelser med telling og registrering av for eksempel hvordan hummeren bruker klørne sine.

Å kunne lese: 

 • Behandle og bruke informasjon fra bilder og tegninger om hummerens livssyklus.
 • Lese og samle informasjon fra Internett og oppslagsverk.
 • Behandle og bruke variert informasjon fra bilder, grafer, tegninger, tabeller og kart over fangsthistorien

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig:

 • Skrive logg
 • Greie ut om fakta om hummeren.
 • Intervjue marinbiologer og fiskere. 
 • Presentere eget forskningsarbeid og funn for andre.

Å kunne bruke digitalt verktøy:

 • Søke informasjon på Internett og velge ut relevant informasjon om hummeren.
 • Gjøre undersøkelser i hummerreservatet hvor elevene registrerer funn; lengde, kjønn, rognhummer, merking av hummer osv.
 • Søke informasjon på Internett og velge ut relevant informasjon om forvaltning og fangstregler. 
 • Presentere forskningsarbeidet digitalt, powerpoint