Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • To dager av 4 timer

Del 2: Medhjelpere i forskningsprosjekt

Elevene er medhjelpere i et større forskningsprosjekt i hummerreservatet i Risør.

Dag 1 ved akvariet

 1. Elevene får omvisning i akvariet:
  • fakta om hummerens livssyklus 
  • se og kjenne på hummer som er ute av karet.
  • se hummer i ulik alder, rognhummer, hummerlarver, amerikansk og europeisk hummer
  • se film om en hummer som skifter skall
  • fakta om reservatet (Se vedlegget "Hummerreservatet i Risør")
  • fakta om fangstregler (Se vedlegg "Elevark: Regler for hummerfangst") 
  • lære hvordan en korrekt hummerteine skal være, og hvordan en hummerteine virker.
 2. Elevene setter hummerteiner.
  Elevene er med på å klargjøre hummerteine med agn og merking. Gruppevis blir elevene med ut for å sette hummerteiner i reservatet. Elevene har med seg kart over reservatet i skjærgården. På dette kartet merke de av hvor de setter teinene. (se vedlegget "Kart over hummerreservatet i Risør")
 3. Elevene får omvisning i reservatet.
  Hvis det er mulighet for å bruke to båter, kan den ene være en omvisningsbåt som viser hvilket område reservatet strekker seg over. Dette tror vi er viktig for at eleven skal få et konkret bilde over reservatet. Dette er også en fin måte å bli bedre kjent i skjærgården på med dybder og navn på holmer og skjær.

En klargjort hummerteine En klargjort hummerteine

Dag 2 ved akvariet 

 1. Elevene trekker hummerteiner.
  Elevene får opplæring i hvordan hummeren som fanges skal måles og registreres. De får med seg registreringsskjema ut i båten, og fører resultat i dette. Etterpå føres dette opp i et stort skjema. Resultatene gir grunnlag for fine oppgaver i regning. (se vedlegg "Registreringsskjema til hummerfangst" og "Registrering av hummerfangst") 
 2. Elevene er med på å rense teinene for agn , spyle med ferskvann og sette på plass utstyret etterpå.

 

Vi fikk to rognhummer i teinene i reservatet Vi fikk to rognhummer i teinene i reservatet

 

Kommentarer/praktiske tips

Vi anbefaler å bruke to dager av 4 timer til denne delen av undervisningsopplegget på akvariet. Vi satte teiner mandag og trakk de fredag. Innimellom de praktiske aktivitetene fikk elevene omvisning og foredrag om hummeren i akvariet. Elevene skreiv logg fra hver av de to dagene.