Nordisk samarbeid for bærekraftig utvikling

Nordiske flagg Den naturlige skolesekken har fått støtte fra Nordisk ministerråd for å utvikle satsningen til et nordisk nivå. I samarbeid med lærerutdannere fra Sverige og Danmark skal vi i Den naturlige skolesekken jobbe for å øke nordiske læreres komptanse til å undervise i bærekraftig utvikling.

Vinterstemning

Andre oppfølgingsseminaret

7.–8. desember 2016 samlet Naturfagsenteret prosjekt­deltakerne fra Norge, Sverige og Danmark i det nordiske samarbeidet. 

vår

Oppfølgingsseminar

23.–24. mai 2016 samlet Naturfagsenteret prosjekt­deltakerne i det nordiske samarbeidet. Representanter fra Kunnskaps­departementet og Klima- og miljø­departementet deltok innledningsvis.

Blomst_spør

Oppstartseminar

21.–22. januar 2016 samlet Naturfagsenteret representanter fra Kunnskaps­departement, Utdannings­direktoratet, Miljø­direktoratet og lærer­utdannere fra Norge, Sverige og Danmark til oppstarts­seminar for det nordiske samarbeidet. 

Nordisk råd

Støtte fra Nordisk ministerråd

Den naturlige skolesekken har fått støtte fra Nordisk ministerråd for å utvikle satsningen til et nordisk nivå.