Oppstartseminar for det nordiske samarbeidet

21. til 22. januar samlet Naturfagsenteret representanter fra Kunnskapsdepartement, Utdanningsdirektoratet, Miljødirektoratet og lærerutdannere fra Norge, Sverige og Danmark til oppstartseminar for det nordiske samarbeidet.  

Målet med seminaret var å få oversikt over og utveksle erfaringer om nasjonalt arbeid og prosjekter innen utdanning for bærekraftig. Seminaret ble innledet med informasjon om Nordisk ministerråd og nordisk samarbeid fra Kunnskapsdepartementet, Norge. Videre informerte Utdanningsdirektoratet, Norge om utdanning for bærekraftig utvikling i en nordisk kontekst.

Naturfagsenteret leder arbeidet i det nordiske samarbeidet og informerte om prosjektet og rammer og mål for videre arbeid. Naturfagsenteret presenterte også erfaringer og modellen i Den naturlige skolesekken som skal danne grunnlag for den nordiske modulen for utdanning for bærekraftig utvikling (UBU-modul).

Erfaringer fra de ulike land og institusjoner ble videre presentert og dannet bakgrunn for diskusjon om videre utvikling av UBU-modulen. Forberedelse til neste seminar er å etablere samarbeidspartnere i eget land/region samt å samle ressurser som kan skape innhold i samlinger for lærere. Neste seminar for det nordiske samarbeidet ble planlagt til 23. – 24.mai. 2016, på Lysebu, Norge. 

  Fra venstre: Ole Kronvald, Astra, Danmark; Doris Jorde, Universitetet i Oslo, Norge; Niklas Gericke, Karlstads universitet, Sverige; Helena Näs, Umeå universitet, Sverige; Majken Korsager, Naturfagsenteret, Norge; Eldri Scheie,  Naturfagsenteret, Norge; Daniel Olsson, Karlstads universitet, Sverige; Annika Manni Umeå universitet, Sverige Fra venstre: Ole Kronvald, Astra, Danmark; Doris Jorde, Universitetet i Oslo, Norge; Niklas Gericke, Karlstads universitet, Sverige; Helena Näs, Umeå universitet, Sverige; Majken Korsager, Naturfagsenteret, Norge; Eldri Scheie, Naturfagsenteret, Norge; Daniel Olsson, Karlstads universitet, Sverige; Annika Manni Umeå universitet, Sverige

 

Program Nordisk seminar

"Nordisk modul for bærekraftig utvikling" oppstartsmøte og erfaringsdeling
Lysebu 21. – 22. januar 2016

Torsdag 21. januar
12:00 – 13.00 Lunsj

13:00 – 14:00 Velkommen og presentasjon av deltakere

14:00 – 14:10 Informasjon om det nordiske samarbeidet
Kunnskapsdepartementet, Norge

14:10 – 14:20 Utdanning for bærekraftig utvikling
Utdanningsdirektoratet, Norge

14:20 – 14:50 Informasjon om prosjektet, tidsplan og forpliktelser
Eldri Scheie og Majken Korsager, Naturfagsenteret, Norge

14:50 – 15:00 Kaffepause

15:00 – 15:45 Den Naturlige Skolesekken – modellen
Eldri Scheie og Majken Korsager, Naturfagsenteret, Norge

15:45 – 17:45 Innlegg fra prosjektdeltakerinstitusjoner

15:45 – 16:00 Doris Jorde, UiO, Norge
16:00 – 16:30 Daniel Olsson og Niklas Gericke, Karlstads universitet, Sverige
16:30 – 16:45 Kaffepause
16:45 – 17:15 Ole Kronvald, NTS-center, Danmark
17:15 – 17:45 Annika Manni og Helena Näs, Umeå universitet, Sverige og Erika Åberg, Naturskolan i Umeå

17:45 – 18:00 Oppsummering og avslutning dag 1

19:00 Middag

Fredag 22.januar
09:00 – 9:30 Oppstart dag 2

09:30 – 11:00 Workshop

11:00 – 12:00 Oppsummering og veien videre

12:00 Lunsj