Samarbeid med eksterne aktører

PERSPEKTIV

Samarbeid med eksterne

Samarbeid mellom skole og eksterne aktører er en av nøkkelfaktorene i undervisning for bærekraftig utvikling. Samarbeid med eksterne aktører kan også bidra til å gi elevene økt motivasjon og dermed bedre grunnlag for læring.

eksterne2

Samarbeid mellom skole og eksterne aktører

Samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er viktig i undervisningen for bærekraftig utvikling og bør knyttes til reelle problemstillinger i nærmiljøet.

Ressursoversikt
bilde 1 moltu

Dagleglivet på Moltu gjennom 100 år, Moltu skule

Bilde Hegra nr3

Elva som pedagogisk ressurs

Eikeli Fossum bruk Område

Fossum – byen i marka?, Eikeli videregående skole

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer

Hagen og nærmiljøet, Brønnerud skole

Voss gymnas Berekne effekt av solomn og solfangar

Klimavenleg energi i hus, Voss gymnas

Vingelen 2

Kulturlandskapet vårt og ressursene våre – før, nå og i framtida, Vingelen skole

Håkvik bilde3

«Helt elektrisk» – et undervisningsopplegg for 6.-klassinger om vannkraft og elektrisitet, Håkvik skole

Utforskende undervisning

utforskende Gå til dette perspektivet

Flerfaglig undervisning

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer Gå til dette perspektivet

Samarbeid med eksterne

eksterne2 Gå til dette perspektivet