Klippfiskakademiet AS

Klippfiksakademiet logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016

Trinn: 1-4, 5-7, 8-10

Fag: Naturfag, matematikk og mat og helse

Type: Undervisningsopplegg

 

Klippfiskakademiet formidler kunnskap om Møre og Romsdals mattradisjoner og råvarer fra sjø og land. Gjennom prosjektet Fra fjord og jord til bord bruker de maten som redskap og lar de unge bokstavelig følge fisken fra fjord til bord. Målet er å gi elevene økt og ekte kunnskap om fylkets mat og matkultur, bærekraftig forbruk og den helsemessige gevinsten det gir å øke fiskekonsumet. Vi ønsker og å bidra til økt rekruttering til landbruks og fiskerinæringen.

 

Klippfiskakademiet

 

Det er lagt opp til en hel dags undervisning hvor elevene får omvisning i akvariet i Atlanterhavsparken og innsikt i norskekysten på en naturtro og virkelighetsnær måte. På akvariets våtlaboratorium får elevene en innføring i fiskens liv langs kysten og bærekraftig beskatning. Akvaristen avslutter seansen med disseksjon av torsk hvor elevene får se, lukte og ta på fiskens øye, lever og hjerte. Det samtales om anatomi, likheter og ulikheter i forhold til mennesket.

Der akvaristen slipper, fortsetter Klippfiskakademiet. Vi fileterer fisk, teller, deler, veier, måler og lager fiskekaker, klippfiskkaker, råkost og bløtkake. Elevene får smake, lukte og beskrive bla rips, spekemat, rømme, flatbrød, kålrot og sjokolade. Så langt det lar seg gjøre benytter Klippfiskakademiet kun lokale og kortreiste råvarer.

For de barnehager/skoler som av avstandsmessige og/eller økonomiske årsaker ikke kan komme til Klippfiskakademiet har vi testet ut «Kokk på hjul». Det innebærer at vi tar med alt av utstyr og råvarer og besøker dem der de er og gjennomfører samme undervisning som beskrevet, men da uten akvariet og akvaristen.

Nettressurser