Solobservatoriet på Harestua

Solobservatoriet logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015
Trinn: 1–2, 3–4, 5–7 og 8–10
Fag: Naturfag, mat og helse og kroppsøving
Type: Veiledning og inspirasjon for skoler som vil utvikle undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

 

18 skoler har gjennomført undervisningsopplegget «Fra elveløp til stjernehimmel» i samarbeid med Solobservatoriet på Harestua. Undervisningsopplegget strakk seg gjennom hele skoleåret med ulike undervisningsbolker, lokalt i skolenes nærmiljø, under stjernehimmelen på solobservatoriet og fire kurs for lærere. Solobservatoriet ønsket å være en inspirator og rådgiver. Oppleggene er utviklet lokalt på skolene hvor de har benyttet seg av eksterne aktører i nærmiljøet.

 

Solobservatoriet bilde  

Hele undervisningsopplegget hadde som mål å øke elevenes bevissthet både i forhold til prosessene i naturen, hvordan naturgrunnlag og kulturutvikling henger sammen og hvordan våre valg i framtiden vil få konsekvenser for vår videre kulturutvikling. Det var fokus på at framtiden krever bevisste valg for at utviklingen kan bli bærekraftig.