NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU logo
Nettadresse: http://www.nmbu.no/
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013
Trinn: 5 -7   8 -10
Fag: Naturfag og samfunnsfag
Type: Lærerkurs

NMBU har arrangert kurset Naturgrunnlaget - luft, vann, jord og stein (geofag) 2012/2013, 10 stp. Målgruppa var lærere i naturfag i grunnskolen som ønsket mer kompetanse i geofag i sin undervisning. Kurset var også aktuelt for lærere i samfunnsfag, da geofaglige emner er fordelt på naturfag og samfunnsfag.

 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

ha innsikt i noen sentrale emner i fagteori innenfor geofagene

kunne observere og beskrive det geologiske mangfoldet i skolens nærområde

planlegge og gjennomføre egne undervisningsopplegg med utgangspunkt i fenomener i skolens nærområde, herunder:
- lokal berggrunnsgeologisk utvikling
- isavsmelting og dannelse av løsmasser etter siste istid
- sammenhenger mellom vegetasjon og jordsmonn
- værforhold
- vannets opptreden og livsmiljø i vann

Nettressurser