Miljøstiftelsen Bellona

Bellona logo
Nettadresse: http://www.bellona.no
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017
Trinn: 8.–10. og Vg1
Fag: Naturfag, samfunnsfag og mat og helse
Type: Foredrag | Undervisningsmateriell | Hjelp og veiledning i forhold til skoleoppgaver og lokale utfordringer.

Bellona har som mål å øke barn og unges kunnskap om bærekraftig utvikling, energi, miljø og klima. I forbindelse med prosjektet «Løsningsorientert miljøvern i skolen» besøker Bellona skoler og holder foredrag som er utarbeidet sammen med lærere og elever for hver enkelt skole. Det finnes også et generelt foredrag som holdes der skolen ikke har tid til forberedelser.

Bellona foredrag

Temaene som vektlegges i foredragene er:

- Bærekraftig utvikling
- Fornybar energi
- Energieffektivisering
- Avfallshåndtering
- Kildesortering
- Biologisk mangfold
- Klimagasser og forurensning
- Miljøgifter
- Energi
- Ressurs og forbruk
- Global oppvarming

I etterkant blir både foredrag og annet undervisningsmateriell sendt til skolen slik at lærerne kan benytte dette videre i undervisningen. Dersom avstanden til skolen er for stor til at besøket kan gjennomføres er det mulig å få tilsendt alt materiellet slik at lærerne får hjelp og tips til egen undervisning. Ønsker du besøk av Bellona i klassen din?