Hopp til hovedinnhold

Perspektiver

Gjennom Den naturlige skolesekken er målet å stimulere skoler til å etablere prosjekter som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Vi jobber med dette gjennom fire perspektiver;  skolene utarbeider utforskende undervisning, som er flerfaglig, tar i bruk andre læringsarenaer og samarbeider med eksterne aktører. Her kan du lese mer om disse fire perspektivene og se eksempler på hvordan de implementeres i skoleprosjekter.

Bossekorp utforskende undervisning 2

Utforskende undervisning

Inkluder elevene som aktive deltakere, slik at de ikke bare får kunnskap om, men også kan utvikle ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å oppnå handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer

Flerfaglig undervisning

Handlinger for bærekraftig utvikling bør alltid bygge på en vurdering av både sosiale, økonomiske og miljømessig forhold. Det krever kunnskap innen flere fagområder, noe som best tilegnes gjennom fler-/tverrfaglig undervisning.

eksterne

Samarbeid med eksterne aktører

Samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er viktig i undervisningen for bærekraftig utvikling og bør knyttes til reelle problemstillinger i nærmiljøet.

Birøktere 2

Læringsarena

Hvorfor og hvordan bruke skolens nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling? Hvordan kan kvaliteter i nærmiljøet benyttes som ressurser i elevenes læring?