Læringsarena

PERSPEKTIV

Læringsarena

Læring gjennom praktiske elevaktiviteter utenfor klasserommet har lange tradisjoner i norsk skole og dype røtter i filosofi og pedagogikk. Det er mange grunner for å bruke skolens nærmiljø aktivt i undervisningen. Det kan bidra til å gjøre den mer konkret, praktisk og virkelighetsnær.

Ressursoversikt
Rognan

Artsmangfold på prøve, Rognan Ungdomsskole

bilde 2

Det myldrende livet i fjæra på Lund og Klungset, Vestmyra skole

Nedre Bardu

Lokale mattradisjoner i Nedre Bardu

Skåbu 4

Miljøstatus Skåbu 2014, Skåbu oppvekst

salamander sveberg

Prosjekt salamander, Sveberg skole

1 Overnatting med friluftsliv Snøhettaområdet

Snøhetta-området – bærekraftig utvikling? Oppdal videregående skole

Utforskende undervisning

utforskende Gå til dette perspektivet

Flerfaglig undervisning

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer Gå til dette perspektivet

Samarbeid med eksterne

eksterne2 Gå til dette perspektivet