Flerfaglig undervisning

PERSPEKTIV

Flerfaglig undervisning

Et viktig argument for tverrfaglig samarbeid på miljøfeltet er behovet for nye løsninger, både akademisk og praktisk-politisk. En rekke faglige tema er sentrale i opplæring for bærekraftig utvikling, der spørsmål om klima, energi, biologisk mangfold og forholdet mellom fattige og rike land er relevante.

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer

Fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Handlinger for bærekraftig utvikling bør alltid bygge på en vurdering av både sosiale, økonomiske og miljømessig forhold. Slike vurderinger krever kunnskap innen flere fagområder, noe som best tilegnes gjennom fler-/tverrfaglig undervisning.

Ressursoversikt
Byafossen 1

Byafossen før og nå – natur og kultur i bygda vår, Byafossen skole

En elev har laget fløyte av en gulrot

Bærekraftig utvikling - vår hverdag, Fjellsrud skole

IMG_7513

Fjellsrud skole redder verden, litt!

Utleira 1

Fra kunnskap om snegla til et ønske om å ta vare på den, Utleira skole

Fjellstrand  2

Humlevennlig skole, Fjellstrand skole

3

Oppdag det biologiske mangfoldet ved vannkanten og i økosystemet i vann og vassdrag, Fossen skole

Risør 2

Sunn, god og bærekraftig matlaging – forskerspirene lager mat fra fjæra, Risør barneskole

Uranienborg skole 2

«Frognertrappa» – Frognerelva, en ressurs og et levested for mangt og mye, Uranienborg skole

Utforskende undervisning

utforskende Gå til dette perspektivet

Flerfaglig undervisning

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer Gå til dette perspektivet

Samarbeid med eksterne

eksterne2 Gå til dette perspektivet