Utforskende undervisning

PERSPEKTIV

Utforskende undervisning

Utforskende undervisning er en måte å inkludere elevene som aktive deltakere, slik at de ikke bare får kunnskap om, men også kan utvikle ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å oppnå handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

Ressursoversikt
IMG_7513

Fjellsrud skole redder verden, litt!

Mysen skole 1

Gjøre naturfag! – økologisk skolehage, Mysen skole

Holmliaskolene 1

Gården som klasserom – mat og jord der du bor, Lusetjern skole

3

Oppdag det biologiske mangfoldet ved vannkanten og i økosystemet i vann og vassdrag, Fossen skole

Dokka ungdomsskole 1

Pollinering og kulturlandskap, Dokka ungdomsskole

Vestre Jakobselv 2

TUNDRA Schoolnet, Vestre Jakobselv skole

Børsa skole 1

Vannets kretsløp, Børsa skole

Utforskende undervisning

utforskende Gå til dette perspektivet

Flerfaglig undervisning

Brønnerud Salg av elevproduserte matvarer Gå til dette perspektivet

Samarbeid med eksterne

eksterne2 Gå til dette perspektivet