Norsk ornitologisk forening

Beskrivelse:

I dette prosjektet var ornitologer med ut i nærmiljøet for å registre fugl.

Samarbeid med foreninger som arbeider innenfor samme tema som et aktuelt skoleprosjekt kan bidra til kompetanseheving og inspirasjon for lærere og elever eller utvikling av undervisningsopplegg.

Norsk ornitologisk forening kan bidra både med kunnskap om fugl og registrering av fugl.