Oppgangssaga ved Gjerdsjøelva

Beskrivelse:

I dette prosjektet besøkte elevene Oppgangssaga ved Gjerdsjøelva og fikk den demonstrert samtidig som de fikk en innføring i lokalhistorien langs elva og ved saga.

Samarbeid med lokale lag og foreninger som arbeider innenfor samme tema som et aktuelt skoleprosjekt kan bidra til kompetanseheving og inspirasjon for lærere og elever eller utvikling av undervisningsopplegg. Lokale historielag er et eksempel på en kilde til praktisk og teoretisk kunnskap innenfor et tema både for lærere og elever. Historielaget kan bidra med menneskelige ressurser i form av foredrag eller guidet tur og i mange tilfeller bygdebøker og andre skriftlige kilder som kan være utgangspunkt for arbeidet med lokalhistorien.