Neslekremla nyttevekstforening

Beskrivelse:

I dette prosjektet fikk vi besøk av en ekspert som tok med elever ut i nærmiljøet og sanket nyttevekster.

Dersom man skal jobbe med mat fra naturen er det viktig at både lærer og elever er helt sikre på at det de plukker og spiser ikke er giftig.

Oslo og omlands sopp- og nyttevekstforening, Neslekremla, er en lokalforening tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund. Neslekremla er åpen for alle i Osloregionen som er interesserte i sopp og nyttevekster. Neslekremla arbeider for å øke bruken av og kunnskapen om sopp og nyttevekster. Neslekremla tilbyr en rekke aktiviteter for medlemmene og for andre interesserte; blant annet kurs, turer og soppkontroller.