Lokalavisa «Avisa vår»

Beskrivelse:

Omtale av skoleprosjekter i lokalavisa bidrar til at elevenes arbeid blir kjent utenfor skolen og elevenes arbeid blir knyttet til lokalmiljøet og det virkelige liv. I saker hvor det er snakk om interessekonflikter kan et oppslag om skolens arbeid i lokalavisa bidra til økt engasjement og bevissthet om saken i lokalmiljøet.