Bymiljøetaten, Oslo kommune

Beskrivelse:

I dette prosjektet bidro Bymiljøetaten med befaring og veiledning i tillegg til å stille med fire containere på dugnad.

Kommunen kan bidra med informasjon, plandokumenter og faglig kompetanse. Befaringer, møter i kommunestyret eller i ulike komiteer kan være en arena hvor elever kan stille spørsmål eller legge frem forslag. På den måten kan arbeidet på skolen knyttes til aktuelle saker i lokalmiljøet.