Søndre Aas gård

Nettadresse: http://sondreaas.no/
Beskrivelse:

 

Et gårdsbruk kan være en aktuell samarbeidspartner dersom man skal ha et opplegg knyttet til husdyrhold, jordbruk eller matproduksjon. Gården gir mulighet for konkrete, autentiske erfaringer.

I dette prosjektet stilte Søndre Aas gård med hest og kjørte ut trær og kvist.

Samarbeid med lokale bedrifter eller selskaper som arbeider innenfor samme tema som et aktuelt skoleprosjekt kan bidra til kompetanseheving og inspirasjon for lærere og elever eller praktisk hjelp.