Teknisk etat i Skaun kommune

Beskrivelse:

I dette prosjektet fikk skolen hjelp fra teknisk etat for å finne ut hvor denne bekken gikk, og fikk tegnet den inn på et kart.

 

Teknisk etat i din kommune kan være en aktuell samarbeidspartner knyttet til en rekke ulike tema. Under tekniske tjenester i kommunen finner du blant annet følgende fagområder:

 

- Plan og byggesaker
- Kart og oppmåling
- Vann og avløp
- Landbruk
- Viltforvaltning