Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • kunst og håndverk
  • matematikk
  • mat og helse
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Hagen og nærmiljøet, Brønnerud skole

Gjennom samarbeid med eksterne aktører driver vi skolehage, marked og solidaritetsarbeid. I den økologiske skolehagen får elevene dyrke grønnsaker som selges på et stort marked hvor foreldre og besteforeldre og folk fra bygda kan handle friske grønnsaker og bearbeidede produkter fra hagen. Overskuddet går til et solidaritetsprosjekt i Zimbabwe, der vi er med på å bygge opp et lite barnehjem. Skolehagen, marked og solidaritetsarbeid er arenaer for å utvikle bærekraftige holdninger og miljø- og ansvarsbevisste deltakere i samfunnet.

Læringsarena: skolehagen, Årungen (innsjø), NMBU-parken og nærområdene rundt skolen

Afrikansk sang om gresskar til glede for gjester fra Zimbabwe. Afrikansk sang om gresskar til glede for gjester fra Zimbabwe. Foto: Brønnerud skole

Undervisning for bærekraftig utvikling i samarbeid med ekstern aktør

Vi har drevet med marked, solidaritetsarbeid og skolehage i mange år og ved å samarbeide med eksterne aktører og bruke skolens nærmiljø. Elevene deltar i skolehagearbeid, marked og solidaritetsarbeid. Dette er prosjekter som hver for seg behandles fra en økologisk, en økonomisk og en sosial synsvinkel på bærekraftig utvikling. Vi samarbeider med flere eksterne aktører som på ulike måter kan bidra til at elevenes utvikling av bærekraftige holdninger og bli miljø- og ansvarsbevisste deltakere i samfunnet. De eksterne aktørene bidrar med faglig og praktisk kompetanse i tillegg til materialer og lån av utstyr. Samarbeidet er helt avgjørende i vårt prosjekt, det gir motivasjon og inspirasjon til å jobbe med marked, solidaritetsarbeid og skolehage.

Brønnerud tabell

Beskrivelse av opplegget

I den økologiske skolehagen dyrket elevene grønnsaker samtidig som de lærte om naturens kretsløp, biologisk mangfold og om kompostering. I naturfagstimene har vi gjennomført flere forsøk knyttet til forskerspiren i læreplan for naturfag. Vi brukte naturen og oppdagelser/funn ute som grunnlag for læring. Elevene identifiserte og klassifiserte planter og insekter som vi fant. Vi utviklet produkter for salg på markedet som for eksempel det å utvikle brus basert på innsamlede bjørkeblader. Elevene fikk være aktivt med i alle deler av prosessen. Skolehagearbeidet ble avrundet med et stort marked hvor foreldre, besteforeldre og folk fra bygda kunne handle friske grønnsaker og bearbeidede produkter fra hagen. Overskuddet fra markedet går til et solidaritetsprosjekt i Zimbabwe, der vi er med på å bygge opp et lite barnehjem. Vi har bygget brønn, startet kylling- og eggproduksjon, og gitt barna på barnehjemmet senger og forbedret sanitetsforhold.

Innhøsting av poteter og bondebønner Innhøsting av poteter og bondebønner Foto: Brønnerud skole

Refleksjon over skoleprosjektet «Hagen og nærmiljøet»

Skoleprosjektet «hagen og nærmiljøet» er en del av skolens arbeid for å lage en helhetlig lokal fagplan for 1.–7. trinn, som binder sammen det pedagogiske arbeidet vi gjør ute i nærmiljø og skolehage med det vi gjør i teorifagene inne. Dette er prosjekter som stimulerer til kreativitet, engasjement og gode holdninger hos barna. Vi mener at skolehagen, markedet og solidaritetsarbeidet er arenaer for å utvikle bærekraftige holdninger og miljø- og ansvarsbevisste deltakere i samfunnet. Vårt mål og vår utfordring har vært å få hagen og nærmiljøet til å bli en del av skolens pedagogiske utvikling. Gjennom midler fra Den naturlige skolesekken har vi fått til et strukturert og målrettet arbeid for å nå dette målet.

Salg av elevproduserte matvarer Salg av elevproduserte matvarer Foto: Brønnerud skole

Salg av grillet squash Salg av grillet squash Foto: Brønnerud skole