Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • mat og helse
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Gården som klasserom – mat og jord der du bor, Lusetjern skole

For de fleste barn som vokser opp i byen, er nærheten til husdyrhold og matproduksjon fremmed og fjernt. På Holmlia i Oslo ligger fire barneskoler i gangavstand til Søndre Aas gård. Søndre Aas har i mange år hatt samarbeid med skoler i nærmiljøet for å gi elever nærkontakt med dyr og natur, mestringsopplevelser og en praktisk tilnærming til skolefagene. «Gården som klasserom» består av flere undervisningsopplegg. 3. trinn har hatt fokus på husdyr og dyrevelferd. 6. trinn har jobbet med kortreist mat og fått et lammeslakt fra gården som er partert i klasserommet og tilberedt i mat og helse. Lusetjern skole har vært med på å utvikle en kjøkkenhage. I denne artikkelen vil vi vise hvordan vi har jobbet utforskende med utgangspunkt i kjøkkenhagen.

Læringsarena: gården og klasserommet


Holmliaskolene 1 Foto: Nasreen Akthar

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Gjennom prosjektet «Mat og jord der du bor» har elevene jobbet utforskende i klasserommet og i kjøkkenhagen på gården med frøspiring og studie av møkkahaugen. Opplegget tok sikte på å gi elevene førstehåndserfaringer som ga dem både kunnskap, ferdigheter og språk om matjord, dyrking og kortreist mat. Innen temaet med frøspiringen gjennomførte elevene et eksperiment og utforsket hvilke faktorer et frø trenger for å spire. Gjennom dette eksperimentet utviklet elevene nysgjerrighet og fikk trent observasjonsevnen sin samtidig som de tilegnet seg faktakunnskaper om hva et frø trenger for å spire og vokse. Ved å jobbe utforskende håper vi å ha gitt elevene egne erfaringer som gjør at de blir glad i naturen og får innsikt i hvordan naturen henger sammen. Den kunnskapen kan være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon, og bidra til at barna kan være i stand til å ta gode valg i forhold til bærekraftig utvikling i fremtiden.

Holmlia tabell

Refleksjon

Vi opplever det er viktig med godt samarbeid og kommunikasjon mellom de eksterne (ansatte på gården) og klassens lærer. Dette gir mulighet for å trekke linjer tilbake til det klassen har jobbet med tidligere og ta med seg arbeidet på gården inn i klasserommet. Uteaktivitetene er også en viktig arena for vurdering av kunnskaper, ferdigheter og holdninger, der elever kan vise seg fra en annen side enn det de kanskje gjør i klasserommet. Gjennom de utforskende aktivitetene så vi både undring, beundring og engasjement, de fikk en forståelse for sammenhenger i naturen og et større ordforråd til å samtale om det de observerte og lurte på. Målsettingen med den utforskende undervisningen i klasserommet og på gården har vært å bidra til elevenes kunnskap, ferdigheter og holdninger som kan bidra til at elevene er i stand til og ønsker å ta valg som er bærekraftige i fremtiden.

Holmliaskolene 2 Foto: Catharina Sønstehagen

Samarbeidspartnere