Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi på skolen, Løkta oppvekstsenter avd skole

Elevene skal lære om fornybar energi. De skal bli bevisst på bærekraftig utvikling lokalt og globalt. Målet er å forankre verdier og prinsipper som ligger til grunn for en bærekraftig utvikling. Målet er også å stimulere til kritisk tenkning og problemløsning.

 

Løkta

 

Vi har ei hytte som står i skolegården, denne hytta er bygd i 1995 og har egentlig aldri vært i bruk. Nå har vi begynt å legge om denne hytta til en forskningshytte på energi. Elevene skal sette opp hypoteser om hvordan vi kan få lys og varme i hytta for å lære om fornybar energi. 

Målet er å forankre verdier og prinsipper som ligger til grunn for en bærekraftig utvikling og å stimulere til kritisk tenkning og problemløsning. Elevene har bestilt solcellepanel til hytta. Vi ønsker å gjøre elevene bevisst på hvordan man kan spare energi. De skal bli bevisst på hva isolasjon kan ha å si for varmen i et hus. De skal lære å snekre. De skal bli bevisst på hvordan man kan spare miljøet ved å benytte kortreist plank/ material. De skal få kunnskap om hvordan de kan være med på å gi jorda videre til kommende generasjoner i samme stand som nå.

 

Læringsarena

Vi bruker området utenfor skolen. Vi gjennomgår opplegg og oppsummerer inne i klasserommet. Vi bruker også selve hytta til felles læringsarena.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi ønsker å gjøre elevene bevisst på hvordan man kan spare energi. De skal bli bevisst på hva isolasjon kan ha å si for varmen i et hus. De skal lære å snekre. De skal bli bevisst på hvordan man kan spare miljøet ved å benytte kortreist plank/ material. De skal få kunnskap om hvordan de kan være med på å gi jorda videre til kommende generasjoner i samme stand som nå. 

Utforskende arbeidsmåter

Elevene skal også trenes i å tenke kreativt. De må designe nye muligheter for energi. Hvordan løser vi fremtidens energibehov? Elevene jobber med dette og blir flinkere til å tenke i nye baner.