Forum for natur og friluftsliv

Beskrivelse:

I dette prosjektet deltok Forum for Natur og friluftsliv på to av ekskursjonsdagene og bidro innenfor emnet fugler og kartleggingen av sjødyr og alger.

Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.