Hopp til hovedinnhold

Søndre Aas gård

Søndre Aas gård logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013 og 2013/2014

Trinn: 3-4 og 5 -7

Fag: Naturfag, samfunnsfag, norsk og mat og helse

Type: Undervisningsopplegg med praktisk gårdsarbeid og tilrettelagt for- og etterarbeid.

På Holmlia i Oslo ligger Søndre Aas gård, en kommunal besøksgård med hest, gris, sau og høns. Gården har opprettet et samarbeid med fire barneskoler i nærmiljøet og utarbeidet «Gården som klasserom». Et tverrfaglig undervisningsopplegg med for- og etterarbeid.  Opplegget skal gi elevene opplevelser, erfaringer og kunnskap om husdyr og dyrevelferd, kortreist mat, biologisk mangfold og kulturlandskapet. Dagene på gården kan bidra til å gi elevene mangfoldige mestringsopplevelser og en praktisk tilnærming til skolefagene.  

Søndre Aas gård

Med utgangspunkt i elevenes egne erfaringer i arbeid med husdyr og kortreist mat er målet at elevene skal bli glad i naturen, respektere alt levende og få innsikt i hvordan naturen henger sammen. Den kunnskapen kan være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon, slik at barna kan være i stand til å ta gode valg i forhold til bærekraftig utvikling i fremtiden.

 

Gården som klasserom – mat og jord der du  bor

Lusetjern skole fikk benytte områder på gården til å anlegge en kjøkkenhage.

Ansatte ved gården bidro med kompetanseheving for lærere og undervisning og tilrettelegging for elevene.

 
 
 

Nettressurser