Postere av skoleprosjekter 2018/2019

Her ligger en oversikt over postere som ble vist på konferansen den 8. februar 2019.

Vinneren av "beste poster" var Torvmyrane skule. 

Torvmyrane skule