Postere av skoleprosjekter

Her ligger en oversikt over postere som ble vist på konferansen den 9. februar 2018.

Under er vinneren av fjorårets "beste poster", Bjørlien skole. 

Bjørlien