Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Troms og Finnmark, 21.–22. oktober 2021

Sted: Tromsø
Start: 21. oktober 2021, kl. 11:00
Slutt: 22. oktober 2021, kl. 14:00