Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Innlandet, 6. oktober 2021

Sted: Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, rom B006
Tid: 6. oktober 2021 kl. 09:3015:30