Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland og Vestland, 20. april 2021

Referat

Over 40 lærere deltok fra natursekkskolene i Rogaland og Vestland skoleåret 2020/2021.

Tema var utforskende samtaler og undervisningstradisjoner i UBU. Det var hyppige erfaringsdelinger, og vi fikk flere tilbakemeldinger på hvor verdifult det er å møte andre skoler, selv om det er digitalt.

Utforskende samtaler engasjerte, og det var interessant å høre innspill på hvordan vektlegging av dialog gir rom for mange av de komptansene vil ønsker å dyrke i utdanning for bærekraftig utvikling.

Dagens høydepunkt var presentasjonen fra Rossabø skole i Haugesund, der vi fikk innblikk i hvordan de hadde knyttet prosjektet sitt til FN’s bærekraftmål, med en progresjon gjennom ulike tema fra de yngste til de eldste. Fokus i erfaringsdelingen var å bruke tips fra Rossabø i eget prosjekt, både organiseringen med planlegging, gjennomføring og evaluering, og med tanke på koplinger til ulike fag.

I den siste økta tok vi opp tråden fra Teresa Berglund sitt foredrag på den nasjonale konferansen, og så på utviklingen av undervisningstradisjoner innen UBU. Fra en tidlig start med hovedvekt på faktabasert undervisning, en periode med fokus på det normative, og en nyere fase der disse to tilnærmingene kombineres med en mer pluralistisk tradisjon.

Skoler som ikke har hatt digitale møter, blir invitert til å treffe oss på skjerm i vår. Ellers er årsrapporten en fortsettelse av det underveisarbeidet som ble levert i vinter, dere skriver videre på den samme filen: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1448

 

Program

09:45 Zoom-rommet åpner

10:00 Velkommen

10:15 Natursekkprosjekt i et unntaksår. Erfaringsdeling og tips i møte med de andre skolene på din gruppe.

10:45 Pause

11:00 Den gode samtalen, dialog og utforskende samtale.

12:00 Lunsj

12:30 Undervisning for bærekraft. Vi får et lite innblikk i Rossabø sitt prosjekt, og deler erfaringer med hverandre – hva bidrar til at elevene i «vårt» skoleprosjekt utvikler en bærekraftsbevissthet?

13:15 Pause

13:30 Undervisningstradisjoner og ulike tilnærminger til UBU. 

14:30 Oppsummering

15:00 Slutt

 

 

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.