Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 28. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.

Sted: TBA
Tid: 28. april 2021