Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Innlandet og Viken (tidl. Akershus nord), 26. april 2021

 

Forarbeid

På samlingen i vår vil temaet være dialog og utforskende samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling

Individuell tenkeoppgave:

Tenk tilbake på en samtale du har hatt i klassen om et komplekst, og kanskje verdilada spørsmål som du tenker er knyttet til bærekraftig utvikling. Hva handlet samtalen om? Hva var viktig for å ha en god samtale? Eksemplet kan være fra tidligere erfaringer eller fra undervisningsopplegget/-ene som dere har gjennomført eller planlegger i DNS.

Program

09:00–09:15  Velkommen, intro

09:15–09:45  Erfaringsdeling knytta til forarbeidet.

09:45–10:00  Kjennetegn ved dialogisk utforskende samtale 

10:00–10:15  Pause

10:15–11:00  Tilrettelegge for UBU – dialog og meningsbrytning. Dialoger om komplekse og verdilada samtaler om bærekraftsdilemmaer

11:00–11:15  Pause

11:15–12:00  Dialoger om komplekse og verdilada samtaler om bærekraftsdilemmaer

12:00–12:45  Lunsj

12:45–13:45  Hvordan bidra til bærekraftbevisste elever ved egen skole? Refleksjon og erfaringsdeling.

13:45–14:00  Oppsummering og kort orientering om neste skoleår

 

 

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.