Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Innlandet og Viken (tidl. Akershus nord), 26. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.

Sted: TBA
Tid: 26. april 2021, kl. 09:00–15:00