Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Svalbard, Troms og Finnmark, 22. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.

Sted: TBA
Tid: 22. april 2021, kl. 09:00–15:00