Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i region Nord-Trøndelag og Nordland, 22. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.

Sted: TBA
Tid: 22. april 2021