Digital nettverkssamling for videregående skoler, 21. april 2021

Mer informasjon følger.

Sted: Zoom
Tid: 21. april 2021, kl. 09:00–15:00