Referat fra digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo og Viken (Østfold og Akershus sør), 14. april 2021

Sted: Zoom
Tid: 14. april 2021, kl. 09:00–12:15

 

Referat

Det ble gjennomført digital regional samling for deltakerskolene i Oslo og deler av Viken. Temaet for samlingen var dialog og utforskende samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling.

Noen ganger unngår vi kanskje å gå inn i diskusjoner eller samtaler fordi de er følelsesladde og vanskelige; det kan være ulike, kanskje sterke meninger hvor både samfunnet/foreldre/andre lærere/elevene har et mer eller mindre todelt eller svart-hvitt syn på hva saken dreier seg om og hva som er riktig eller galt. I slike tema eller dilemma er det ekstra viktig å legge til rette for samtaler; dvs gå inn i dilemmaene og belyse dem, i stedet for å gå rundt dem. Her ligger mulighetene for mye læring og økt forståelse.

I løpet av samlingen fikk vi innblikk i forskning fra feltet og verdifull erfaringsdeling mellom lærerne om hvordan vi kan legge til rette for den gode samtalen og dialog innenfor UBU.

I løpet av våren vil regionkontakten ta kontakt å invitere til digitalt møte med dem som ikke har hatt det enda, for å diskutere status på prosjektet og veien videre. Husk å levere årsrapporten før dere tar sommerferie, lenken finner dere her: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1448

Takk for en fin samling med gode diskusjoner og nyttige innspill fra dere.

 

 

Forarbeid

På samlingene i vår vil temaet være utforskende samtaler og samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling.

Individuell tenkeoppgave:

Tenk tilbake på en samtale du har hatt i klassen om et komplekst, og kanskje verdilada spørsmål som du tenker er knyttet til bærekraftig utvikling. Hva handlet samtalen om? Hva var viktig for å ha en god samtale? Eksemplet kan være fra tidligere erfaringer eller fra undervisningsopplegget/ene som dere har gjennomført eller planlegger i DNS.

 

Program

09:00–09:10 Velkommen, intro

09:10–09:30 Erfaringsdeling knytta til forarbeidet.

09:30–10:00 Tilrettelegge for UBU. Refleksjonsoppgave.

10:00–10:15 Pause

10:15–11:00 Det å lede komplekse og verdilada samtaler om bærekraftsutfordringer i klasserommet. Diskutere et eksempel.

11:00–11:15 Pause

11:15–12:00 Hvordan bidra til bærekraftbevisste elever ved egen skole? Refleksjon og erfaringsdeling.

12:00–12:15 Oppsummering og kort orientering om neste skoleår

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.