Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo og Viken (Østfold og Akershus sør), 14. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.

Sted: TBA
Tid: 14. april 2021, kl. 09:00–15:00