Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Innlandet og Viken nord (tidl. Akershus nord), 24. september 2020

Sted: Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, Rom 218, Biohus 2
Tid: kl. 09:30-15:00, 24.09.2020

Velkommen til regional samling.

Program Innlandet

Alle skoler som er med i DNS stiller med to lærere på samlingen. Rektor kan også delta.

På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Regionkontaktene har sendt ut e-post med forarbeid.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

- erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

- diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

- planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

Vi er glad for at smittesituasjonen for covid-19 idag er slik at det er mulig å samles fysisk i Hamar. Vi vil samtidig ivareta alle nasjonale retningslinjer for smittevern.
Imidlertid vil det være mulig å delta via Zoom, hvis dere mener det av koronarelaterte årsaker er nødvendig. NB: Dere må gi beskjed om dere skal møte via zoom eller på campus – zoom-lenke sendes på e-post til de som skal delta digitalt.

Vi ber om påmelding til samlingen ved å sende email til Arne N. Jordet og Anne B. Øyehaug innen onsdag 23. september kl. 1200. 

Meld gjerne fra om eventuelle allergier/matintoleranser med tanke på lunsj.