Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 30. september 2020

Sted: Scandic Hell hotell, ved Værnes flyplass
Tid: kl.09.00 - 16.00 30.09.2020

Velkommen til regional samling i Den naturlige skolesekken. På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Dere vil få tilsendt et lite forarbeid før samling.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

- erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

- diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

-  planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

De som trenger å komme dagen før bestiller selv overnatting på hotellet.

Hotellet er lett tilgjengelig med tog og buss fra Trondheim, fly og bil fra øvrige steder.

Alle skoler er forpliktet til å stille med minst to personer, men kan gjerne ta med en til.

På grunn av Corona-situasjonen, må vi ha deltagerlister. Ber derfor om at dere sender inn navn, e-post og/eller telefonnummer på de som deltar fra deres skole.

Send til Ellen Andersson innen onsdag 23. september.

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.

Nettressurser

(scandichotels.no)