Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (tidl. Buskerud), 24. september 2020

Sted: Digital samling på Zoom. (Lenke kommer i mail)
Tid: 24.9.20, kl. 9.00-15.00

Velkommen til samling for region sør-øst. Vi skulle gjerne hatt en fysisk samling nå i høst, men på grunn av usikkerhet rundt korona-situasjonen har vi valgt å ha en digital variant ved bruk av zoom. Alle skoler har fått tilsendt mail med info om åpmelding (frist 17. sept).

Vi håper dere har mulighet til å stille med (minst) to lærere pr. skole, da det blir satt av tid til drøfting av eget skoleprosjekt. Og i den sammenheng ønsker vi at lærerne fra samme skole sitter sammen (med passe avstand...) under samlingen. Håper det lar seg gjøre.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

-  erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

-  diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

-  planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

Mer informasjon, med detaljert plan for dagen og et lite forarbeid, vil bli sendt ut litt nærmere samlingen.

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.