Digital nettverkssamling for videregående skoler, 25. september 2020

Sted: Digital
Tid: kl. 09:00-15:00, 25. september 2020

Velkommen til  nettverkssamling for de videregående skolene i Den naturlige skolesekken.
På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Samlingen organiseres digitalt og vi ønsker at lærerne som deltar fra samme skole sitter sammen under samlingen. Dere vil få tilsendt et lite forarbeid før samling.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

- erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

- diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

- erfaringsdeling fra vurderingsarbeidet og ulike vurderingstilnærminger i egne skoleprosjekt

Ta kontakt med nettverksansvarlig for videregående skoler i Den naturlige skolesekken om du lurer på noe.