Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Troms og Finnmark, Nordland og Nord-Trøndelag, 23. september 2020

Sted: Digitalt
Tid: 23.09.2020, kl. 10:00 - 15:00

Velkommen til regional samling. På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Samlingen organiseres digitalt og vi ønsker at lærerne som deltar fra samme skole sitter sammen under samlingen. Dere vil få tilsendt et lite forarbeid før samling.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

- erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

- diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

- planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.