Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland og Vestland, 16. september 2020

Sted: Zoom
Tid: kl. 10:00-15:00, 16.09.2020

Velkommen til regional samling. På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Dere vil få tilsendt et lite forarbeid før samling.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

- erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

- diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

- planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

 

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.