Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland og Vestland, 16. september 2020

Sted: Zoom
Tid: kl. 10:00-15:00, 16.09.2020

Velkommen til regional samling. På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Dere vil få tilsendt et lite forarbeid før samling.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

  • erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20
  • diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling
  • planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

 

Referat fra regionsamling, 16. september 2020

Det var godt oppmøte på digital samling for Den naturlige skolesekken, 16.09.20. En god del av samlingen ble brukt til erfaringsdeling mellom skolene og planlegging av eget prosjekt sammen med andre. Noen av erfaringene ble oppsummert i en padlet. Etter en kort presentasjon av Skolesekken, ble det gjennomført en økt om kritisk tenkning der det ble mulighet for refleksjon om hva det innebærer og hvordan man kan legge til rette for det gjennom prosjektet. Planlegging av et helhetlig, tverrfaglig prosjekt kan være utfordrende, og Rubbestadneset skole ga et innblikk i prosessen rundt dette. Dagen ble avsluttet med en planlegging av prosjektene og gjennomgang av resten av året.

Det ble mange gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger underveis og pausene ble som alltid et godt sted for meningsutveksling og fagprat på tross av det digitale formatet.

Gode tips

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.