Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo og Viken (tidl. Østfold og Akershus sør), 15. september 2020

Referat fra samlingen:

Digital samling ble gjennomført med alle deltakerskolene i Oslo og Viken. Samlingen inneholdt erfaringsdeling rundt planlegging og gjennomføring av undervisning for bærekraftig utvikling. Nye lærere  hadde gjennomført et forarbeid med en UBU-løype hvor de hadde diskutert begrepet bærekraftig utvikling, og en aktivitet hvor dette tas opp eksplisitt i en elevaktivitet. Lærere som har deltatt tidligere, forberedte seg på hvordan de kan bruke planleggingsverktøyet knyttet til nye læreplaner på udir.no. Skoleprosjektene som går på tvers av fag og handler om problemstillinger innen bærekraftig utvikling er en egnet arena for å jobbe med kritisk tenkning. På samlingen ble det diskutert og reflektert rundt hva som kjennetegner en kritisk tenker og hvordan skoleprosjektene i større grad kan legge til rette for kritisk tenkning hos elevene. Dagen ble avsluttet ved at deltakerne fikk være med inn i analysene av et omfattende skoleprosjekt fra Sørenget oppvekstsenter, avdeling skole. Skolen har deltatt i Den naturlige skolesekken i tre år og kan vise til en veldig fin progresjon i planlegging og tilrettelegging av UBU for elevene. Her ble det spesielt diskutert hvordan problemstillingen(e) kan være en innfallsvinkel til aktivitetene som planlegges i undervisningen.

 

Sted: Digital
Tid: kl. 10:00-15:00, 15.09.2020

Velkommen til regional samling. På samlingen blir det både gruppearbeid, erfaringsdeling og korte presentasjoner. Samlingen organiseres digitalt og vi ønsker at lærerne som deltar fra samme skole sitter sammen under samlingen.

Dere har fått tilsendt et lite forarbeid før samlingen. Det finner dere også til høyre på denne siden.

På samlingen skal vi planlegge og diskutere rundt undervisning for bærekraftig utvikling knyttet til

- erfaringsdeling fra forarbeidet, egne skoleprosjekter og koblinger til nye læreplaner LK20

- diskusjoner og refleksjoner rundt kritisk tenkning knytta til undervisning for bærekraftig utvikling

- planlegge for helhetlige skoleprosjekter, skolemodellering og videreutvikling av egne skoleprosjekter

Ta kontakt med din regionkontakt om du lurer på noe.