Samling for eksterne aktører og samarbeidsskoler i regi av Den naturlige skolesekken

Utsettes til høsten. Vi oppdaterer med datoer så fort vi har det klart.

Program, mer detaljert informasjon og lenke til påmelding kommer på denne siden senere.

Bilde 1 fra nettverkssamling for eksterne aktører + skoler, 19. november 2019