Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Nordland og Nord-Trøndelag, 21.-22. april 2020

Velkommen til regionsamling med andre lærere i Den naturlige skolesekken.

Sted: På egen arbeidsplass, med kollega, foran en pc
Tid: 21.04.2020 - 22.04.2020

Målet for samlingen er erfaringsdeling med andre lærere, faglig og didaktisk påfyll, videreutvikling av skolens egne prosjekter og kollegainvolvering.

Dagen vil blant annet inneholde:

- Fagfornyelsen og analyse av skolens prosjekt opp mot nye læreplaner

- Dialog og kritisk tenkning når et dilemma oppstår

- Vurdering av tverrfaglige arbeider

Mer detaljert program kommer senere.

Nettressurser

(skolelab.no)