Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Nordland og Nord-Trøndelag, 21. april 2020

Tirsdag 21. april kl. 09.00 – 12.00 ble det gjennomført en digital regional samling i Den naturlige skolesekken for Nordland og Nord-Trøndelag.

For de som ikke hadde anledning til å delta på selve samlingsdagen vil det bli mulig å gjennomføre samlingen enten alene eller (gjerne) i samarbeid med kollegaer gjennom filmopptak av samlingen som legges ut her (kommer). I filmen er det lagt opp til pauser med gruppearbeid/eget arbeid. Vi anbefaler at dere legger inn disse pausene og gjør oppgavene før dere går videre i presentasjonen. ​

Presentasjonen tar for seg:

  • Fagfornyelsen og analyse av skolens prosjekt opp mot nye læreplaner
  • Vurdering av tverrfaglige skoleprosjekter
  • Digitalt møte med skolens regionkontakt, årsrapportering og deltakelse neste skoleår

I forkant av gjennomgangen av filmopptaket, kan dere laste ned eller skrive ut vedleggene som skal brukes i løpet av økta. Disse finner dere i menyen til høyre.

I løpet av våren organiserer vi et digitalt møte mellom hver skole og regionkontakten for klargjøring av status og videre arbeid med skolens DNS-prosjekt. Skolene vil få en egen henvendelse om dette. Arbeidet som er lagt inn i denne digitale samlinga/filmen er en del av forberedelsene til vårens møte med regionkontakten.