Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Rogaland og Vestland, 21. april 2020

Tidenes første digitale natursekksamling for vestlandsregionen ble gjennomført som heldagssamling 21.april 2020. Alle de 17 skolene i regionen deltok på videoseminaret. Det var nytt for oss alle, men responsen var god.

Først på programmet stod fagfornyelsen. Olaug tok oss gjennom en god gjennomgang av tverrfaglige tema i den nye læreplanen og forankringen til bærekraftig utvikling i overordnet del, formålet med faget og i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Lærerne fikk deretter jobbe i grupper og markere kompetansemål de mente var direkte eller indirekte relevante for UBU. Lærerne valgte selv fag og vi oppsummerte med en felles gjennomgang. De fleste ga tilbakemelding om at dette var en nyttig gjennomgang, men det kom innspill om at det kan være en risiko for at man glemmer helheten når man begynner å analysere kompetansemålene.

Neste tema for samlingen var vurdering. Vi gikk gjennom hvordan man kunne legge opp vurderingen med Solvang som eksempel. De fortalte litt om prosjektet og utviklingen av det før Ragnhild tok en formell oppsummering.

Vi hadde også en runde på hva som skjer med prosjektene nå vi vår. Flere som har fått gjennomført deler av det, mens andre har hatt større utfordringer knyttet til gjennomføring av prosjektet.

Dagen vekslet med andre ord mellom presentasjoner fra oss regionkontakter og gruppearbeid mellom lærerne. De jobbet både med egen skole og i grupper med andre skoler med læreplan, vurdering og til slutt med arbeid med søknad eller årsrapporten.

  Kart over skoler, Vestland og Rogland, april 2020

Program

09:00

Velkommen til videoseminar! 

09:30

Fagfornyelsen. Vi analyserer nye læreplaner og skolens prosjekt. Hvor finner vi bærekraftig utvikling i kompetansemålene for de trinnene vi har med i prosjektet? Gruppearbeid med 3-4 personer i ulike digitale rom, felles oppsummering.

10:30

Pause.

11:00

Vurdering i tverrfaglige prosjekter. Vi ser på utviklingen i et prosjekt over tre år, og muligheter for vurdering. 

12:00

Lunsj. Dessverre ikke i kaféen på museet denne gang. Men vi trenger en strekk og frisk luft. 

13:00

Prosjektet dette skoleåret. Mange av prosjektene hadde mye de skulle ha gjennomført i vår. Vi utveksler erfaringer og løsninger på utfordringene.

14:00

Årsrapport og søknader for neste skoleår. Vi arbeider med kollegaer fra egen skole.

15:00

Slutt. 

Zoom skjermbilde fra samling, Vestland og Rogaland, april 2020.