Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 20.-21. april 2020

Velkommen til regionsamling med andre lærere i Den naturlige skolesekken.

Sted: På egen arbeidsplass, med kollega, foran en pc
Tid: 20.04.2020, kl. 11:30 - 21.04.2020, kl 13.00

Målet for samlingen er erfaringsdeling med andre lærere, faglig og didaktisk påfyll, videreutvikling av skolens egne prosjekter og kollegainvolvering.

Dagen vil blant annet inneholde:

- Fagfornyelsen og analyse av skolens prosjekt opp mot nye læreplaner

- Dialog og kritisk tenkning når et dilemma oppstår

- Vurdering av tverrfaglige arbeider

Mer detaljert program kommer senere.