Digital nettverksamling for videregående skoler, 15. april 2020

Velkommen til digital nettverkssamling i Den naturlige skolesekken.

Sted: På egen arbeidsplass, med kollega, foran en pc
Tid: 15. april 2020 kl. 10:00 - kl. 16:00

Målet for samlingen er erfaringsdeling med andre lærere, faglig og didaktisk påfyll, videreutvikling av skolens egne prosjekter og kollegainvolvering.

Dagen vil blant annet inneholde:

- Fagfornyelsen og analyse av skolens prosjekt opp mot nye læreplaner

- Dialog og kritisk tenkning når et dilemma oppstår

- Vurdering av tverrfaglige arbeider

Nettverkssamling vgs 17.sept.2019