Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Oslo og deler av Viken dvs. tidligere Akershus sør og Østfold, 31. mars 2020

31. mars kl. 09.00 – 12.00 ble det gjennomført en digital regional samling i Den naturlige skolesekken for Oslo og tidligere Akershus sør og Østfold.

For de som ikke hadde anledning til å delta på selve samlingsdagen er det mulig å gjennomføre samlingen enten alene eller samarbeid med kollegaer gjennom filmopptaket av samlingen. I filmen er det lagt opp til pauser med gruppearbeid/eget arbeid. Vi anbefaler at dere legger inn disse pausene og gjør oppgavene før dere går videre i presentasjonen. ​

Presentasjonen tar for seg:

  • Fagfornyelsen og analyse av skolens prosjekt opp mot nye læreplaner
  • Vurdering av tverrfaglige skoleprosjekter
  • Digitalt møte med skolens regionkontakt, årsrapportering og deltakelse neste skoleår

I forkant av økta kan dere laste ned eller skrive ut vedleggene som skal brukes i løpet av samlingen.

I løpet av våren vil hver skole avtale et digitalt møte med sin regionkontakt for veiledning og videre arbeid med skolens DNS-prosjekt. Arbeidet knyttet til denne digitale samlingen er en del av forberedelsene til vårens møte.