Digital regionsamling for barne- og ungdomsskolene i Oslo og deler av Viken dvs. tidligere Akershus sør og Østfold, 31. mars 2020

Vi kan ikke møtes på Blindern men vi forbereder en digital samling. Det vil bli sendt ut en presentasjon i forkant for eget arbeid, og forslag til møtedatoer med din regionkontakt.

Velkommen til en alternativ regionsamling i Den naturlige skolesekken.

Sted: På egen arbeidsplass foran en pc
Tid: 31.03.2020

Presentasjonen tar for seg:

–Fagfornyelsen og analyse av skolens prosjekt opp mot nye læreplaner

–Vurdering av tverrfaglige skoleprosjekter

–Digitalt møte med skolens regionkontakt, årsrapportering og deltakelse neste skoleår

Bilde fra samling, 12. september 2019